Đảng bộ trường CĐ Dược TW Hải Dương quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII

Đảng bộ trường CĐ Dược TW Hải Dương quán triệt, triển khai, thực hiện  Nghị quyết TW 6 khóa XII

Thực hiện kế hoạch số 53 – KH/ThU ngày 24/11/2017 của Thành ủy Hải Dương và kế hoạch số 112 – KH/ĐU trường CĐ Dược TW Hải Dương về quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII, chiều ngày 15/12/2017, Đảng bộ trường CĐ Dược TW Hải Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt trong toàn Đảng bộ.

Tới dự với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Dương; đồng chí TS.Nguyễn Thị Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐ Dược TW Hải Dương cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Đồng chí Vũ Văn Vở - Phó giám đốc Sở thông tin và truyền thông, báo cáo viên cấp Tỉnh đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ Đảng viên nhà trường những nội dung cơ bản, cốt lõi của bốn nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII, gồm: nghị quyết 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; nghị quyết 20-NQ/TW về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; nghị quyết 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Bản thân quan tâm nhất và tập trung nghiên cứu về nghị quyết 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Bốn nghị quyết mà BCH TW ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập tới nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XII đã đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ trường CĐ Dược TW Hải Dương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp tới các lĩnh vực công tác của nhà trường, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các nghị quyết tới  cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở học tập, quán triệt nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch để thể hiện sự nhận thức sâu sắc với những nội dung mà mình được tiếp thu, lĩnh hội trong Hội nghị vừa qua.TS. Nguyễn Thị Hường - Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương - Bí thư đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội Nghị.


Đồng chí Vũ Văn Vở - Phó giám đốc Sở thông tin và truyền thông, báo cáo viên cấp Tỉnh đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ Đảng viên nhà trường những nội dung cơ bản, cốt lõi của bốn nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII. 

-      Cẩm Giang - 

 

            
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook