Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 10/9/2022, 09 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương với tổng số 61 đảng viên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Để Đại hội các chi bộ diễn ra đúng quy trình, đảm bảo thời gian và thành công tốt đẹp. Trước đó, Đảng ủy Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 06/5/2022 về đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Quyết định số 94-QĐ/ĐU, ngày 05/4/2022 về “Phê duyệt phương án nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đối với các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025”, kèm theo lịch đại hội các chi bộ.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã có văn bản phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường dự và chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Căn cứ hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy thành phố Hải Dương. Đảng ủy nhà trường đã có các văn bản triển khai đến các chi bộ trực thuộc trong đó lưu ý về việc công tác nhân sự, công tác bầu cử và số lượng cấp ủy viên, việc bầu chi ủy thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Trong công tác nhân sự, các Chi ủy coi trọng chất lượng, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy và bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ là cán bộ chủ chốt, có khả năng lãnh đạo, có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và người lao động tín nhiệm; Có 8/14 đồng chí tham gia Chi ủy các chi bộ đợt này tái đắc cử, 14/14 đồng chi tham gia vào đều có trình độ chuyên môn Thạc sĩ trở lên, 8/14 đồng chí là nữ, 10/14 đồng chí trong độ tuổi từ 40 - 50 tuổi, 3/14 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Nội dung báo cáo chính trị trình đại hội đã bám sát nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là báo cáo chính trị và báo cáo của cấp ủy chi bộ đều được lấy ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong báo cáo chính trị, tham gia ý kiến với cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Việc tham gia thảo luận tại đại hội khá tốt; hầu hết các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện với tinh thần thẳng thắn, đầy trách nhiệm. Mỗi đại hội có từ 01 đến 03 ý kiến tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các đoàn thể chính trị. Các ý kiến thảo luận đi sâu vào đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua của chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, đồng thời đề xuất bổ sung những giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, số cấp ủy viên tái cử và tham gia lần đầu đều bảo đảm tiêu chuẩn và đã được quy hoạch. Nhân sự Bí thư, Phó bí thư chi bộ đều gắn với nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt phòng ban, đơn vị. Các chi bộ cơ cấu Bí thư là trưởng, phụ trách phòng, đơn vị,... Do đó công tác bầu cử tại đại hội ở các chi bộ đều đạt được đúng yêu cầu đề ra.

Đại hội các chi bộ đã bầu ra 09 các đồng chí là Bí thư các chi bộ gồm các đồng chí: Bùi Xuân Khoa (chi bộ Tổ chức - Hành chính); Nguyễn Tân An (chi bộ Tài chính - Quản trị); Nguyễn Văn Quyết (chi bộ Hóa - Sinh); Đinh Thị Ngọc Bích (chi bộ Khoa học cơ bản); Nguyễn Thị Dịu (chi bộ Đào tạo - Khảo thí); Quách Thị Lê Hà (chi bộ Bào chế - Hóa dược); Nguyễn Văn Mẫu (chi bộ Công tác học sinh sinh viên); Nguyễn Thị Thu Huyền (chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược); Đỗ Văn Khái (chi bộ Dược liệu - Quản lý và Kinh tế Dược).

  Bùi Xuân Khoa -Văn phòng Đảng ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Tân An được đại hội bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ Tài chính – Quản trị

  


 
Đồng chí Nguyễn Văn Quyết được đại hội bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ Hóa–Sinh
 Đồng chí Đinh Thị Ngọc Bích và đồng chí Vương Thị Liên được bầu giữ chức danh Bí thư và phó bí thư chi bộ Khoa học cơ bản
 Chi ủy chi bộ Đào tạo – Khảo thí nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

Đồng chí Quách Lê Hà và Nguyễn Thị Huyền được bầu giữ chức danh Bí thư và phó bí thư chi bộ Bào chế - Hóa Dược
 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫu và Vũ Thị Hà được bầu giữ chức danh Bí thư và phó bí thư chi bộ Công tác học sinh sinh viên
 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ Trung taamnghieen cứu và kinh doanh Dược
 

 

Đồng chí Đỗ Văn Khái được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ Dược liệu - Quản lý kinh tế Dược
Đồng chí Bùi Xuân Khoa được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ Tổ chức - Hành chính


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook