Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng - 10-10-2013

Trư ờng Cao đẳng dư ợc TW - Hải  Dư ơ ng là  đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Để phục vụ nhu cầu phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, Trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương cần tuyển 35 viên chức theo thông báo...