Thông báo nội bộ

Đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở

Thông báo nội bộ - 20-12-2011

      THÔNG BÁO   Kính gửi:   Các Bộ môn, Phòng  ban trong toàn trường           Để  triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011- 2012, Ban Giám Hiệu nhà trường  thông báo tới các bộ môn, phòng ban trong toàn trường  như sau: Các  tập thể, cá nhân...