Quy chế & Thông báo

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng - 10-10-2013

Trư ờng Cao đẳng dư ợc TW - Hải  Dư ơ ng là  đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Để phục vụ nhu cầu phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, Trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương cần tuyển 35 viên chức theo thông báo...

Đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở

Thông báo nội bộ - 20-12-2011

      THÔNG BÁO   Kính gửi:   Các Bộ môn, Phòng  ban trong toàn trường           Để  triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011- 2012, Ban Giám Hiệu nhà trường  thông báo tới các bộ môn, phòng ban trong toàn trường  như sau: Các  tập thể, cá nhân...

Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy

Các Quy chế Đào tạo - 07-10-2011

Năm 2007, Bô Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 40 về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):   QUY...

Quy chế 25 về đào tạo Đại học và Cao đẳng

Các Quy chế Đào tạo - 07-10-2011

Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 25 về đào tạo Đại học và Cao đẳng (kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)   QUY CHẾ...