Hợp tác Quốc tế

Đoàn dự án ADB về thăm Trường

Hợp tác Quốc tế - 06-08-2012

  Đoàn cán bộ dự án ADB của Bộ Y tế tới thăm và làm việc với nhà trường   Sáng 17 tháng 02 Đoàn cán bộ dự án ABD của Bộ Y tế do PGS.TS. Trần Quốc Kham, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học đào tạo Bộ...