Đề tài cấp Tỉnh

Các đề tài NCKH cấp tỉnh thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013

Đề tài cấp Tỉnh - 10-09-2012

  Tiếp theo thành công của đề tài nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của thân cây Ý dĩ để ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường" của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, Hiệu trưởng trường Cao...

Đề tài: "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của thân cây Ý dĩ..."

Đề tài cấp Tỉnh - 18-07-2011

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của nhà trường năm 2010-2011. Trường Cao đẳng Dược TW - Hải Dương phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Hải Dương thực hiện đề tài: "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của thân...