Hệ đào tạo DSĐH liên thông

Hệ đào tạo DSĐH liên thông

Hệ đào tạo DSĐH liên thông - 12-07-2011

Năm 2011. Trường đại học Dược Hà Nội mở 01lớp đào tạo dược sỹ đại học liên thông từ trung cấp, đặt tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Đây là lớp liên thông đầu tiên của Trường đại học Dược Hà Nội...