Tuyển sinh - Đào tạo

Hệ đào tạo Trung cấp nghề Dược hệ chính quy.

Hệ đào tạo Trung cấp nghề Dược hệ chính quy - 12-07-2011

Hệ đào tạo Trung cấp nghề Dược hệ chính quy Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương ...

Hệ đào tạo CNKT Dược hệ chính quy.

Hệ đào tạo CNKT Dược hệ chính quy - 12-07-2011

Hệ đào tạo CNKT Dược hệ chính quy trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương ...

Hệ đào tạo DSĐH liên thông

Hệ đào tạo DSĐH liên thông - 12-07-2011

Năm 2011. Trường đại học Dược Hà Nội mở 01lớp đào tạo dược sỹ đại học liên thông từ trung cấp, đặt tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Đây là lớp liên thông đầu tiên của Trường đại học Dược Hà Nội...