Bộ môn Toán - Tin

Cán bộ, giảng viên bộ môn Toán - Tin

Bộ môn Toán - Tin - 14-07-2011

    CN. Nguyễn Văn Lợi, Phụ trách Bộ môn   CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TOÁN - TIN             - CN Nguyễn Văn Lợi, Phụ trách Bộ môn           - Bà Nguyễn Thị Kiều Thu, GV           - Ông Vũ Văn Huy, GV           - Bà Phan...

Chức năng - Nhiệm vụ Bộ môn Toán Tin

Bộ môn Toán - Tin - 14-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:           - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tin học ứng dụng, Vật lý  đại cương và Toán xác suất thống kê.           - Giảng dạy các...