Bộ môn Hóa dược - Dược lý

Bộ môn Hóa Dược

Bộ môn Hóa dược - Dược lý - 14-07-2011

    Phụ trách Ths. Quách Lê Hà   CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HÓA DƯỢC     - ThS Quách Thị Lê Hà, Phụ trách Bộ môn - DS. Lê Văn Son, GV - Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền, GV - Ths. Vũ Thị Mừng, GV - Ths. Trần Việt Hà - Ths. Nguyễn Thị Hoa -...

Chức năng - Nhiệm vụ bộ môn hóa dược

Bộ môn Hóa dược - Dược lý - 13-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:        - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hóa dược – Dược lý, Dược lâm sàng và Kiểm nghiệm.         - Giảng dạy các môn học: Hóa dược – Dược...