Bộ môn Bào chế

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN BÀO CHẾ

Bộ môn Bào chế - 14-07-2011

    DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ THUỘC BỘ MÔN BÀO CHẾ   DSCKI Nguyễn Lý Cường, Trưởng Bộ môn       Các thầy cô bộ môn bào chế      - DSCKI  Nguyễn Lý Cường, GVC, Trưởng BM  - Ths. Nguyễn Thị Huyền, GV  - Ths.. Nguyễn Minh Ngọc, GV  - DS Phạm Hữu...

Chức năng - Nhiệm vụ bộ môn bào chế

Bộ môn Bào chế - 14-07-2011

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực bào chế.             - Giảng dạy các môn học về kỹ thuật bào chế các dạng thuốc và mỹ phẩm.           ...