Trung tâm Thông tin – Thư viện

Cán bộ trung tâm thông tin - Thư viên

Trung tâm Thông tin – Thư viện - 11-11-2015

  Đồng chí Hoàng Thị Sâm - Cán bộ Phòng Vật tư và trang thiết bị - Phụ trách trung tâm thông tin thư viện ...

Chức năng - nhiệm vụ

Trung tâm Thông tin – Thư viện - 03-11-2015

        CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN           Thư viện Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương. Có diện tích 210 m2 trong đó có 02 phòng đọc diện tích 140 m2, hạ tầng thông tin hiện đại,...