Phòng Hành chính Tổng hợp

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Hành chính Tổng hợp - 15-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:        - Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác hành chính tổng hợp, công tác  an ninh, trật tự an toàn cơ quan.                  - Thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn...

Cán bộ phòng Hành chính tổng hợp

Phòng Hành chính Tổng hợp - 15-07-2011

  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Ths  Bùi Xuân Khoa, Trưởng Phòng     Các cán bộ của phòng Hành chính tổng hợp        - Ths Bùi Xuân Khoa, Trưởng Phòng      - Bà Bùi Thị Phú                      ...