Phòng Đào tạo

Cán bộ phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo - 14-07-2011

  u Ths. Nguyền Thị Dịu - Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Đào tạo   Ths. Nguyễn Tân An - Phó trưởng phòng Đào tạo     Họp thông qua kế hoạch của phòng Đào tạo     Các cán bộ, viên chức phòng Đào tạo                    1)...

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Đào tạo - 12-07-2011

 I.       CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ:             - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường.           - Tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về...