Đơn vị chức năng

Cán bộ trung tâm thông tin - Thư viên

Trung tâm Thông tin – Thư viện - 11-11-2015

  Đồng chí Hoàng Thị Sâm - Cán bộ Phòng Vật tư và trang thiết bị - Phụ trách trung tâm thông tin thư viện ...

Chức năng - nhiệm vụ

Trung tâm Thông tin – Thư viện - 03-11-2015

        CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN           Thư viện Trường Cao đẳng Dược TW – Hải Dương. Có diện tích 210 m2 trong đó có 02 phòng đọc diện tích 140 m2, hạ tầng thông tin hiện đại,...

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Quản trị - 15-10-2015

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ             - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà trường.             - Giám sát các dự án, công trình xây dựng; tổ chức sửa chữa lớn, nhỏ; đảm bảo cơ sở hạ...

Cán bộ, viên chức phòng Quản trị

Phòng Quản trị - 09-10-2015

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ   ĐC Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng phòng   Các cán bộ, viên chức phòng Quản trị   - Ông Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Phòng - Ông Lã Ngọc Viên - Ông Vũ Đức Cảnh - Ông Quách Hoàng Minh ...

Cán bộ phòng Quản lý KH và Hợp tác QT

Phòng Quản lí KH & Hợp tác QT - 14-05-2012

  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG QLKH & HTQT   TS. Trần Bá Kiên, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng       - TS. Trần Bá Kiên, Trưởng phòng - Ths. Đinh Thị Hải Bình, Phó trưởng phòng - ThS. Nguyễn Thị Đông - ThS. Vương Thị Liên ...

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Quản lí KH & Hợp tác QT - 14-05-2012

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Tham mưu giúpHiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học(NCKH), vàhợp tác quốc tế(HTQT)của Trường.              - Xây dựng kế hoạch về hoạt động NCKH; giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKHtrong Nhà trường.            ...

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Trang vật tư và trang thiết bị - 05-08-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:             - Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.             - Xây dựng kế hoạch cung ứng, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, vật tư...

Cán bộ phòng Trang thiết bị dạy học

Phòng Trang vật tư và trang thiết bị - 20-07-2011

  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC   ThS Trương Hải Nam, Phụ trách Phòng   Cán bộ, viên chức phòng trang thiết bị dạy học       - ThS Trương Hải Nam, Phụ trách Phòng  - DS Đặng Minh Thúy   - Cn Nguyễn Tiến Khoa   - Cn Hoàng Thị...

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Công tác HS – SV - 18-07-2011

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác HSSV trong nhà trường.   - Tổ chức, thực hiện giúp đỡ HSSV trong học tập, rèn luyện.   - Thực hiện các chế độ...

Cán bộ phòng Công tác HS - SV

Phòng Công tác HS – SV - 15-07-2011

Cn. Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng   Tập thể cán bộ phòng công tác HS-SV CÁC BÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM: -      Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Phòng -      Bà Vũ Thị Hồng Vân -      Ông Nguyễn Văn Mẫu -      Bà Tăng Thị Dung -      Bà Nguyễn Thị Trang ...