Giới thiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử Phát triển - 13-10-2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN     TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường            Trường Cao đẳng Dược Trung ương  Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 3689/QĐ-BGDĐT ngày...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 18-07-2011

  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG             Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được thành lập và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nhà trường. Trong suốt quá trình 50 ...

Đảng bộ nhà trường

Đảng uỷ - 18-07-2011

ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG           Đảng bộ Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hải Dương, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của...

Công Đoàn nhà trường

BCH công đoàn - 18-07-2011

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG   Công đoàn trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương  được thành lập và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nhà trường. Trải qua 50 năm xây dựng và phát...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 1965 - 1990

Tư liệu truyền thống - 15-07-2011

Ban Giám hiệu (1979) gồm ông Lê Thanh Tùng (Hiệu trưởng), ông Nguyễn Chúc (Phó hiệu trưởng) và bà Phạm Thị Ngân (Phó hiệu trưởng)   Ban chấp hành công đoàn trường (1978)   Phòng Tổ chức cán bộ (1978)   Phòng Quản trị (1978)   Bộ môn Bào chế (1978)   Bộ môn Hoá...

Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo

Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo của Trường - 14-07-2011

  Sứ mạng lịch sử, Mục tiêu và Quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương.             Sứ mạng: Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong việc đào...

Ban Giám Hiệu

Ban Giám hiệu - 12-07-2011

  BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG         Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thị Hường             Phó Hiệu trưởng Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhài                                           Phó hiệu trưởng  ...