Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 18-07-2011

  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG             Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được thành lập và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nhà trường. Trong suốt quá trình 50 ...