BCH công đoàn

Công Đoàn nhà trường

BCH công đoàn - 18-07-2011

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG   Công đoàn trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương  được thành lập và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của nhà trường. Trải qua 50 năm xây dựng và phát...