Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu

Ban Giám hiệu - 12-07-2011

  BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG         Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thị Hường             Phó Hiệu trưởng Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhài                                           Phó hiệu trưởng  ...