Lịch sử Phát triển

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử Phát triển - 13-10-2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG - HẢI DƯƠNG 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN     TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường            Trường Cao đẳng Dược Trung ương  Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 3689/QĐ-BGDĐT ngày...