Kế hoạch tuyển sinh

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 năm 2013

Kế hoạch tuyển sinh - 28-08-2013

                             BỘ Y TẾ            TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC                   TW – HẢI DƯƠNG                    ...

Kế hoạch Tuyển sinh năm 2012

Kế hoạch tuyển sinh - 12-07-2012

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã ký các Công văn (CV) thông báo về Tuyển sinh năm 2012, đó là CV số 116/TS-CĐD ngày 26/3/2012 "Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo DSCĐ hệ chính quy năm 2012",...