Tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển Liên thông DSCĐ Khóa 1 - Đợt 2

Tuyển sinh - 24-05-2012

  Ngày 23 tháng 5 năm 2012, sau khi có Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương, Phòng Đào tạo nhà trường đã thông báo Danh sách trúng tuyển Liên thông Dược sĩ Cao đẳng...

Kế hoạch thi Tuyển sinh DSCĐ hệ liên thông (khóa 1 đợt 2 - hình thức VLVH)

Tuyển sinh - 03-04-2012

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương vừa ký công văn số 114/CĐD-TS, ngày 27 tháng 3 năm 2012 về "Kế hoạch thi tuyển sinh Dược sỹ cao đẳng khóa 1 đợt 2 hệ liên thông hình thức VLVH". Trong đó...