Tuyển sinh

Kế hoạch thi Tuyển sinh DSCĐ hệ liên thông (khóa 1 đợt 2 - hình thức VLVH)

Tuyển sinh - 03-04-2012

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương vừa ký công văn số 114/CĐD-TS, ngày 27 tháng 3 năm 2012 về "Kế hoạch thi tuyển sinh Dược sỹ cao đẳng khóa 1 đợt 2 hệ liên thông hình thức VLVH". Trong đó...