Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo dược sĩ cao đẳng chính quy năm 2014

Tuyển sinh - 05-05-2014

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:86 TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ  hệ chính quy  năm 2014                                                                                      Hải Dương, ngày 05...

Dan sách thí sinh TT DSCĐ_LT K3

Tuyển sinh - 03-01-2014

   Ngày 29/12/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã họp và công bố danh sách trúng tuyển DSCĐ khóa 3 hệ liên thông Vừa làm vừa học như sau:    Hoặc theo đường link: http://www.mediafire.com/view/89fy44248e412oj/dsttk3_LT.XLS - Nhà trường  gửi giấy báo...

Danh sách thí sinh trúng tuyển Dược sĩ trung cấp hệ chính quy năm 2013

Danh sách trúng tuyển hệ TCCN - 19-09-2013

    Ngày 16/9/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã họp và công bố điểm chuẩn hệ Trung cấp chính quy như sau: - Điểm chuẩn hệ được nhà nước hỗ trợ học phí: 15.0 điểm khu vực 3. -...

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 và Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 năm 2013

Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng - 17-09-2013

    Ngày 16/9/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển Nguyện vọng 2 Dược sĩ cao đẳng hệ chính quy năm 2013.  Theo đó có 274 thí sinh trúng tuyển NV2 -...

Danh sách trúng tuyển NV1 DSCĐ năm 2013

Danh sách trúng tuyển hệ Cao đẳng - 28-08-2013

Hôm nay, 26/8/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển nguyện vọng 1 Dược sĩ cao đẳng hệ chính quy năm 2013.  Theo đó có 474 thí sinh trúng tuyển NV1 -...

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 năm 2013

Kế hoạch tuyển sinh - 28-08-2013

                             BỘ Y TẾ            TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC                   TW – HẢI DƯƠNG                    ...

Kế hoạch Tuyển sinh 2013

Tuyển sinh - 16-03-2013

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã ký các Công văn (CV) thông báo về Tuyển sinh năm 2013. Nội dung chính trong các công văn đó như sau:   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo Dược sĩ cao đẳng hệ...

Điểm chuẩn NV1 Dược sĩ CĐ năm 2012

Tuyển sinh - 05-09-2012

  Ngày 5 tháng 9 năm 2012, trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản trúng tuyển nguyện vọng 1 Dược sĩ cao đẳng hệ chính quy năm 2012 và Quyết định số 404/QĐ-CĐD ký ngày 4/9/2012 của Hiệu trưởng...

Kế hoạch Tuyển sinh năm 2012

Kế hoạch tuyển sinh - 12-07-2012

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã ký các Công văn (CV) thông báo về Tuyển sinh năm 2012, đó là CV số 116/TS-CĐD ngày 26/3/2012 "Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo DSCĐ hệ chính quy năm 2012",...

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm 2012

Tuyển sinh - 02-06-2012

  Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã ký các Công văn (CV) thông báo về Tuyển sinh năm 2012, đó là CV số 116/TS-CĐD ngày 26/3/2012 "Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo DSCĐ hệ chính quy năm 2012",...