Tuyển sinh

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 10 ĐỢT I NĂM 2017

Tuyển sinh - 03-08-2017

            Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương công bố điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy Đợt I năm 2017, Điểm trúng tuyển là: 12,00 điểm              Danh sách thí sinh...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DSCĐ HỆ CHÍNH QUY

Tuyển sinh - 03-04-2017

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số:55/ TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ  hệ chính quy  năm 2017                                                                                            Hải Dương,...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DSTC VĂN BẰNG 2

Tuyển sinh - 31-03-2017

BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số: 54/TS- CĐD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             V/v tuyển sinh DSTC năm 2017                                                                                  Hải Dương, ngày  10 tháng 02 năm 2017     THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Tuyển sinh - 11-02-2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2017   -  Căn cứ Quyết định số: 2757/QĐ-BYT ngày 25/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Dược Trung ương -...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN K6_LIÊN THÔNG ĐỢT II

Tuyển sinh - 05-01-2017

          Hôm nay, 30/12/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển Khóa 6 Dược sĩ cao đẳng liên thông đợt II hệ VLVH năm 2016 như sau:      ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DSCĐ LT ĐỢT II

Tuyển sinh - 24-10-2016

  BỘ Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW Số: 495TS- CĐD  V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ   hệ liên thông đợt II năm 2016  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                            Hải Dương, ngày 20 tháng 09 năm 2016   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh...

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DSTC NĂM 2016

Tuyển sinh - 05-09-2016

           Hôm nay, 31/08/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xét tuyển TCCN hệ chính quy năm 2016 như sau:            Khu vực 3: 10.0 điểm,...

ĐIỂM TRÚNG TUYÊN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Tuyển sinh - 05-09-2016

           Hôm nay, 31/09/2016 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đã công bố Biên bản xác định điểm trúng tuyển Dược sĩ Cao đẳng hệ chính quy Nguyện vọng bổ sung năm 2016 như sau:        ...