Bộ môn Y - Sinh

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học, Vi sinh, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý và Bệnh học
- Giảng dạy các môn học:  Sinh học và di truyền, Vi sinh - ký sinh trùng, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý, Bệnh học, Y học, Truyền thông - giáo dục sức khoẻ.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc"
- Nhiều giảng viên thuộc Bộ môn đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và danh hiệu  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường.

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

- TS. Nguyễn Thị Đông, Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn
- Ths. Nguyễn Văn Quyết
- Bs. Lê Thị Anh
- Ds. Phạm Thị Bích Đào
- Bs. Trương Thị Hoa
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook