Bộ môn Y sinh

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học, Vi sinh, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý và Bệnh học
- Giảng dạy các môn học:  Sinh học và di truyền, Vi sinh - ký sinh trùng, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý, Bệnh học, Truyền thông - giáo dục sức khoẻ.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc".
- Nhiều giảng viên thuộc Bộ môn đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và danh hiệu  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp tỉnh cụ thể.
 

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

- Ths, Nguyễn Văn Quyết Phó trưởng Bộ môn
- Ths. Phạm Thị Bích Đào
- Bs. Nguyễn Thị Hồng Lê
- Bs. Trương Thị Hoa

- Ths. Nguyễn Thị Lai
- DSĐH. KTV. Trần Thị Phương Lành

 

 
 

Ths, Nguyễn Văn Quyết Phó trưởng Bộ môn


 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook