Bộ môn Y - Sinh

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học, Vi sinh, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý và Bệnh học
- Giảng dạy các môn học:  Sinh học và di truyền, Vi sinh - ký sinh trùng, Hoá sinh, Giải phẫu sinh lý, Bệnh học, Y học, Truyền thông - giáo dục sức khoẻ.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu " Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc"
- Nhiều giảng viên thuộc Bộ môn đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và danh hiệu  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp tỉnh cụ thể:
+ TS. Nguyễn Thị Đông đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019, chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế năm 2015- 2017.  Được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm: 2015, 2017. Được chủ tịch tỉnh Hải Dương tặng bằng khen năm 2019.
Các giải thưởng khoa học: Đạt giải nhất trong Hội thi Khoa học Công nghệ tuổi trẻ toàn quốc năm 2012. Chứng nhận hướng dẫn sinh viên đạt giải ba Hội thi Khoa học Công nghệ tuổi trẻ toàn quốc năm 2014. Đạt giải ba trong Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương 2013, đạt giải ba và giải khuyến khích trong Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương 2015. Đạt 02 giải C trong Hội thi Khoa học Công nghệ Côn Sơn 2017 và đạt giải nhì trong Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương 2019.
+ Giảng viên Lê Thị Anh đạt giải ba trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Hải Dương năm 2018

 

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

- TS. Nguyễn Thị Đông, Trưởng Bộ môn
- Ths. Phạm Thị Bích Đào
- Bs. Lê Thị Anh
- Bs. Trương Thị Hoa
- Ths. Nguyễn Văn Quyết


 
 

TS. Nguyễn Thị Đông, trưởng Bộ môn
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook