Bộ môn Mác - LêNin

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Giảng dạy các môn học:  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam , Giáo dục chính trị, Pháp luật.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.  cực  đi học nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
 
- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm:  2011, 2013 và 2015. Nhiều giảng viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi" cấp trường và cấp tỉnh.
- Đồng chí Đinh Thị Ngọc Bích được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng bằng khen năm 2011; được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm: 2013 và 2015; được Công đoàn Y tế Việt nam tặng bằng khen năm 2012.

III. ĐỘI GŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

- Ths.  Đinh Thị Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn
- Ths. Vũ Thị Hà
- Ths. Lê Duy Bình
- Ths. Nguyễn Vũ Cẩm Giang
- Ths. Trần Hải Duyên
 


ThS.  Đinh Thị Ngọc Bích, Trưởng Bộ mônTHÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • trungtamnghiencuuduoc.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook