Bộ môn Khoa học cơ bản

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Giảng dạy các môn học:  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam , Giáo dục chính trị, Pháp luật.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.  cực  đi học nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

* Tập thể:
+ Bằng khen của Bộ Y tế từ 2011 đến 2021

* Cá nhân:Giảng viên trong bộ môn đã được tặng:
 - Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
- Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
- Bằng khen Bộ Y Tế
- Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam
- Bằng khen UBND Tỉnh Hải Dương

 
III. ĐỘI GŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
 

Trưởng Bộ môn:

ThS. Đinh Thị Ngọc Bích

Điện thoại: 0912.815.073

Email: bichcdd@gmail.com

ThS. Lê Duy Bình

Điện thoại: 0912.656.089

Email: leduybinh1977@gmail.com

ThS. Đinh Thị Thanh Hải

Điện thoại: 0962.156.995

Email: caodonganh@gmail.com

ThS. Nguyễn Đức Mạnh

Điện thoại: 

Email: 

ThS. Nguyễn Tiến Sơn

Điện thoại: 

Email:

CN. Phan Thị Hoàng Anh

Điện thoại: 

Email: 

CN. Vũ Văn Huy

Điện thoại: 

Email: 
ThS.  Đinh Thị Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn


Cán bộ đương nhiệm Bộ môn Mác-Lênin
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
  • CRBPharm - Sản phẩm từ tâm
  • EnzPharm
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook