Bộ môn Hóa học

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
 
- Quản lý giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Hóa học và Hóa phân tích
- Giảng dạy các môn học:  Hóa đại cương vô cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa Phân tích; Hóa phân tích định tính, Hóa phân tích định lượng.
- Biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến các môn học thuộc bộ môn.
 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
 
- Bộ môn liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhiều giảng viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, "Giáo viên dạy giỏi" cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp trường.    
- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhài được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen các năm: 2012, 2014, 2015. Ths. Nguyễn Kim Suyến được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2015

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

- Ths. Nguyễn Ngọc Linh , Phụ trách Bộ môn
- Ths. Phạm Văn Mừng
- CN Nguyễn Văn Mẫu
- Ths. Từ Thị Minh Phương
- Ths. Nguyễn Kim Suyến
- Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Dstc.Trần Thị Hoa
 

Ths. Nguyễn Ngọc Linh , Phụ trách Bộ môn


 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Trường cao đẳng Dược Trung ương hải Dương
  • 324 Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương
  • Điện thoại: 0220.3.890.944
  • Fax: 0220.3.890.486
  • Email: caodangduoctwhd@moet.edu.vn
  • Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Tuyển sinh - Đào tạo

Đăng ký nhận bản tin từ nhà trường

Fanpage Facebook