THÔNG BÁO TUYỂN SINH DSCĐ HỆ CHÍNH QUY

Chuyên mục: Tuyển sinh, Lượt xem: 14093

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW

Số:55/ TS- CĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v tuyển sinh đào tạo DSCĐ

 hệ chính quy  năm 2017

                                                                                           Hải Dương, ngày  09 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo dược sĩ cao đẳng hệ chính quy Năm 2017

 

          - Chỉ tiêu: 750 chỉ tiêu

          - Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng) cho một khoá học.

          - Hỡnh thức tuyển sinh: Xét tuyển.

          - Phương thức tuyển sinh:

          Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

           - Tổ hợp môn xét tuyển (09 tổ hợp):  A00 (Toán, Hóa học, Vật lí), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), A02 (Toán, Vật lí, Sinh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí), C02 (Ngữ văn, Toán, Hóa học), D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D08(Toán, Sinh học, Tiếng Anh).

          - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

          - Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

          + Phiếu Đăng kí xét tuyển. (dowload phiếu ĐKXT tại đây)

          + Giấy chứng nhận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 (photo).

          + Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có (photo).

          + Một phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận để trường thông báo kết quả xét tuyển.

         -  Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển:

* Đợt I:

+ Thời gian thu hồ sơ đợt I: 15/07/2017 – 05/08/2017

+ Thời gian xét tuyển đợt I: 06/08/2017.

* Đợt II:

+ Thời gian thu hồ sơ đợt II: 07/08/2017 – 31/08/2017

+ Thời gian xét tuyển đợt II: 01/09/2017.

Nhà trường sẽ thông báo trên mạng thông tin điện tử của Nhà trường (duoctu-hd.edu.vn) về điều kiện xét tuyển bổ sung tiếp theo.

          - Học phí và kinh phí đào tạo : Sau khi trúng tuyển và nhập học Sinh viên phải đóng học phí theo quy định hiện hành.

          Lệ phí đăng kí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

          Hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên.

         

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

          Nơi nhận:                                                                                 

          - Ban giám hiệu

         - Website Trường

          - Lưu ĐT                                                                     TS. Nguyễn Thị Hường

                                                                                                                                   

                                                                                                       

Các tin mới khác