THÔNG BÁO TUYỂN SINH DSTC VĂN BẰNG 2

Chuyên mục: Tuyển sinh, Lượt xem: 3629

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TW

Số: 54/TS- CĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          V/v tuyển sinh DSTC năm 2017

                                                                                 Hải Dương, ngày  10 tháng 02 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo dược sĩ trung cấp năm 2017

 

-  Căn cứ Quyết định số: 2757/QĐ-BYT ngày 25/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương;

- Căn cứ công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh -Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục chuyên nghiệp

Trường Cao đẳng Dược Trung Ương - Hải Dương thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Dược sĩ  Trung cấp  năm 2017 như sau:

1. DƯỢC SĨ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY: 75 chỉ tiêu

          - Thời gian đào tạo: 2 năm (24 tháng), Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật.

          - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

          Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập môn Toán, Hoá học năm lớp 12 THPT.

          - Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

          - Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

          Một túi hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

             + Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2017 theo mẫu của nhà trường (tải mẫu hồ sơ đăng ký xột tuyển tại website: duoctu-hd.edu.vn).

             + Bằng tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp năm 2016) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu tốt nghiệp năm 2017), Học bạ THPT (bản photo công chứng).

              + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

              + Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

          - Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

      + Đợt I: Từ ngày: 01/03/2017 -31/05/2017; Xét tuyển ngày 31/5/2017.

     + Đợt II: Từ ngày: 01/06/2017 -29/09/2017; Xét tuyển ngày 29/9/2017.

          - Học phí và kinh phí đào tạo: Sau khi trúng tuyển và nhập học, học sinh phải đóng học phí và kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

2. DƯỢC SĨ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY: 75 chỉ tiêu

          - Thời gian đào tạo: 01 năm (12 tháng), Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật.

          - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

          Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập môn Toán, Hóa học năm lớp 12 THPT.

          - Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên ở lĩnh vực Đào tạo sức khỏe (VD: Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, YHCT,…)

          - Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

          Một túi hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

        + Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2017.

        + Bằng tốt nghiệp THPT , Học bạ THPT (bản photo công chứng).

        + Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên của trường thí sinh đã tốt nghiệp và bảng điểm (bản photo công chứng).

        + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

        + Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

        - Thời gian thu hồ sơ, xét tuyển:

        + Đợt I: Từ ngày: 01/03/2017 -31/05/2017; Xét tuyển ngày 31/5/2017.

        + Đợt II: Từ ngày: 01/06/2017 -29/09/2017; Xét tuyển ngày 29/9/2017.

 

       - Học phí và kinh phí đào tạo: Sau khi trúng tuyển và nhập học, học sinh phải đóng học phí và kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

3. THÔNG TIN CHUNG

          Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ. Lệ phí đăng ký xét tuyển không được hoàn lại nếu thí sinh rút hồ sơ hoặc thí sinh không trúng tuyển.

          Hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên. Tại địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh -Trường Cao đẳng Dương Trung Ương -Hải Dương, số 324 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương. SĐT: 03203.890.944./.

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

          Nơi nhận:                                                                                 

          - Ban giám hiệu

                - Website Trường

                - Lưu ĐT        

 

                                                                                                                     TS. Nguyễn Thị Hường

Các tin mới khác